top of page

Uzun Sap ve Kısa Sap Bağlama
Arasındaki Farklar

Uzun saplı ve kısa saplı bağlamalar arasındaki temel fark ,

sap uzunluğudur. Uzun saplı bağlamalar genellikle daha büyük boyutlarda ve daha derin bir tonda çalınabilen enstrümanlardır. Kısa saplı bağlamalar ise daha küçük boyutlarda ve daha yüksek bir tonda çalınabilen enstrümanlardır. Ayrıca, uzun saplı bağlamalar genellikle geleneksel Türk müziği gibi belirli tarzlarda kullanılırken, kısa saplı bağlamalar daha çok halk müziği gibi diğer tarzlarda kullanılır.

 

Bağlama, Türk halk müziğinde ve geleneksel Türk müziğinde sıkça kullanılan bir çalgıdır. Genellikle üç çift telli olmak üzere bazı çeşitlerinde daha fazla tel bulunabilir. Bağlamalar, tellerin gerilmesiyle oluşan titreşimlerin gövde üzerindeki ses deliğinden dışarı çıkmasıyla ses üretirler.

 

Uzun saplı bağlamalar, daha büyük bir gövdeye sahip oldukları için daha dolgun ve derin bir tona sahiptirler. Bu nedenle geleneksel Türk müziği gibi daha ağır ve duygusal tarzlarda kullanılmaktadırlar. Özellikle Türk sanat müziği icrasında sıklıkla tercih edilirler.

 

Kısa saplı bağlamalar ise daha küçük bir gövdeye sahip oldukları için daha yüksek bir tona sahiptirler. Bu nedenle halk müziği gibi daha canlı ve ritmik tarzlarda kullanılmaktadırlar. Ayrıca, kısa saplı bağlamalar genellikle daha taşınabilir ve kullanımı daha kolaydır.

 

Bağlamalar, Türk müziği dışında da birçok müzik tarzında kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda dünya müzik sahnesinde popülerlik kazanmış ve birçok müzisyen tarafından kullanılmaktadır.

The Differences Between
Long and Short Baglama

Bağlama is a musical instrument commonly used in Turkish folk music and traditional Turkish music. It typically has three pairs of strings, although some varieties may have more. The bağlama produces sound by the vibrations of the strings, which are stretched and then released through a sound hole on the body of the instrument.

 

Long-necked bağlamas have a larger body, which produces a fuller, deeper sound. As a result, they are often used in more somber and emotional styles, such as traditional Turkish music and Turkish art music.

 

Short-necked bağlamas, on the other hand, have a smaller body and produce a higher-pitched sound. They are often used in more lively and rhythmic styles, such as Turkish folk music. Additionally, short-necked bağlamas are more portable and easier to play than their long-necked counterparts.

 

Bağlamas are also used in various other music styles outside of Turkish music. In recent years, they have gained popularity on the world music scene and are used by many musicians.

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

bottom of page