top of page

İLK BAĞLAMA DERSİNDE 
NE YAPILIR ?

İlk bağlama dersinde genellikle temel konulara odaklanılır:

- Bağlamanın tanımı, bağlama çeşitleri ve bölgelere göre farklılıkları

- Bağlama çalgısının parçaları (göğüs, sap, gırtlak, perde, mızrap vs.)

- Doğru bağlama tutuş pozisyonu ve mızraplama teknikleri

- Bağlamanın perdeleri (la, si, do, re, mi) tanıtımı ve perdeler arasındaki mesafeler

- İlk ve en temel akorlar olan Sol, La minör ve Do majör akorların çalımı

- Bağlamanın temizliği ve bakımı konularına girilir.

- Bu konuların yanı sıra ilk derslerde öğrencilere moral motivasyonu açısından bazı temel türküler de öğretilmeye başlanabilir. Ancak ders ilerledikçe türkü çalımına daha fazla yer verilir.

Amaç temel bilgilerin verilmesi ve enstrüman tanıtımının yapılmasıdır. Hızlı bir ilerleme ile öğrencinin motivasyonunu düşürmemek gerekir. Adım adım ilerlenmeli ve her ders sonunda öğrenilenler tekrar edilmelidir.

Bu şekilde bağlama eğitimine başlayan bir öğrenci zamanla türkü çalmaya da başlayacaktır. Ancak sabırla ve istikrarlı bir şekilde devam edilmesi gereken bir süreçtir.

​​

What To Do
In the First Baglama Lesson ?

In the first bağlama lesson, focus is generally placed on basic topics:

- Definition of bağlama, types of bağlama and regional differences

- Parts of the bağlama instrument (chest, neck, throat, fret, plectrum, etc.)

- Correct bağlama holding position and plectrum techniques

- Introduction to the frets of the bağlama (la, si, do, re, mi) and the distances between the frets

- Playing the first and most basic chords, Sol, La minor and Do major

- Bağlama cleaning and maintenance issues are discussed.

- In addition to these issues, some basic folk songs are also taught to students in the first lessons for motivational purposes. But as the course progresses, more folk song playing is given.

The aim is to provide basic information and introduce the instrument. Care must be taken not to reduce the student's motivation with rapid progress. It should be progressed step by step and what is learned at each lesson should be repeated.

In this way, a student who starts bağlama education will eventually start playing folk songs. But it is a process that requires patience and consistency.

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

bottom of page